Tài khoản zalo bị vô hiệu hóa thì phải làm sao – Cách khôi phục hiệu quả

 Tài khoản zalo bị vô hiệu hóa thì phải làm sao – Cách khôi phục hiệu quả

https://blog.ulifestyle.com.hk/article/chuyentoantin/4248356/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A3i-minecraft-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-1-18-2-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD
https://chuyentoantin1.blogspot.com/2023/04/lam-sao-e-tai-minecraft-ban-1182-mien.html
https://www.evernote.com/shard/s688/sh/4bf94b39-37c5-87db-46aa-734114ee7b52/Vs5rndVhvM9C41ARDgtZq7VUN7-wpsxO5LKV9eakNUBlN0EUOEkCQvjNtw
https://folkd.com/detail/https%3A%2F%2Fchuyentoantin.com%2Fminecraft-apk-1-18-2
https://hackmd.io/@chuyentoantin/r1niKUAb3
https://band.us/band/90320524/post/73
https://dribbble.com/shots/21142827-Chia-s-link-t-i-Minecraft-b-n-1-18-2-cho-Android?new_shot_upload=true&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=chuyentoantin&utm_content=Chia%20s%E1%BA%BB%20link%20t%E1%BA%A3i%20Minecraft%20b%E1%BA%A3n%201.18.2%20cho%20Android&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=chuyentoantin&utm_content=Chia%20s%E1%BA%BB%20link%20t%E1%BA%A3i%20Minecraft%20b%E1%BA%A3n%201.18.2%20cho%20Android&utm_medium=Social_Share
https://trello.com/c/gqyDm2H1/52-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BA%A3i-game-minecraft-1182-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD
https://www.flickr.com/photos/197644535@N03/52800521132
https://ko-fi.com/i/IC0C7K76NU
https://linkhay.com/blog/545600/choi-minecraft-ban-1-18-2-mien-phi-tren-android-nhu-the-nao
https://mastodon.cloud/@chuyentoantin/110161009357279835
https://start.me/w/5OPzEq
https://twitter.com/chuyentoantin/status/1644540474567561218
https://chuyentoantincom.wixsite.com/chuyentoantin/post/chia-s%E1%BA%BB-link-download-minecraft-b%E1%BA%A3n-1-18-2-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD
https://www.crokes.com/chuyentoantin/activity/668390/
https://www.deviantart.com/chuyentoantin/status-update/Tr-chi-Minecraft-tr-957105789
https://www.diigo.com/item/note/a3pcp/gnmp?k=0c93ea6d81088a9f6c146678cc61a902
https://www.instapaper.com/read/1595215504
https://www.linkedin.com/posts/chuyentoantincom_downloadminecraftapk1-downloadabrminecraftabrapkabr1-activity-7050307704409493504-CdA_?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.metooo.io/e/meo-choi-minecraft-1-18-2-mien-phi-tren-android
https://www.patreon.com/posts/81209756
https://www.pinterest.com/pin/1129770256501953365
https://www.scoop.it/topic/chuyentoantin/p/4142499773/2023/04/08/download-minecraft-apk-1-18-2-cho-android-moi-nhat-hien-nay?&kind=crawled
https://chuyentoantin.mystrikingly.com/blog/h-ng-d-n-t-i-minecraft-tren-android-mi-n-phi
https://sites.google.com/view/chuyentoantin/thu-thuat-may-tinh/minecraft-apk-1-18-2
https://wakelet.com/wake/1fuNEr0duu_EAJcatblWy
https://chuyentoantin.weebly.com/blog/download-minecraft-ban-1182-mien-phi-tren-ien-thoai-android
https://chuyentoantin.tumblr.com/post/714001711121989632/c%C3%A1ch-t%E1%BA%A3i-minecraft-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-tr%C3%AAn-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i
https://www.facebook.com/photo/?fbid=153432427660931&set=a.121456964191811
https://gab.com/chuyentoantin/posts/110161111711576397
https://vhearts.net/post/320788
https://blog.ulifestyle.com.hk/article/chuyentoantin/4248359/c%C3%A1ch-hack-game-evowarsio
https://chuyentoantin1.blogspot.com/2023/04/huong-dan-tai-evowars-ban-mod-cuc-hay.html
https://www.evernote.com/shard/s688/sh/4dd77fb7-0b16-3374-b22b-6a69cda9ad5b/H33aoxQZkmiV3tbER2b6lLJiaiHzCeV5B_GYaldwzlbvPJ8K3bCbdDe-fQ
https://folkd.com/detail/https%3A%2F%2Fchuyentoantin.com%2Fevowars-io-hack-mod
https://hackmd.io/@chuyentoantin/SkN3QDA-2
https://band.us/band/90320524/post/74
https://dribbble.com/shots/21142978
https://trello.com/c/RtTHehwX/53-l%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A3i-hack-game-evowars-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD
https://www.flickr.com/photos/197644535@N03/52801587138
https://ko-fi.com/i/IY8Y4K77TF
https://linkhay.com/blog/545694/hack-game-evowars-io-nhu-the-nao
https://mastodon.cloud/@chuyentoantin/110161180623261490
https://start.me/w/A7xgKn
https://twitter.com/chuyentoantin/status/1644550566947987463
https://chuyentoantincom.wixsite.com/chuyentoantin/post/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chi-ti%E1%BA%BFt-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-mod-game-evowars
https://www.crokes.com/chuyentoantin/activity/668404/
https://www.deviantart.com/chuyentoantin/status-update/Trong-thi-i-k-thut-957109322
https://www.diigo.com/item/note/a3pcp/03jh?k=77026b81c8cfe6128227cd3d2cdcd953
https://www.instapaper.com/read/1595220670
https://www.linkedin.com/posts/chuyentoantincom_t%E1%BA%A3i-evowars-io-hack-mod-v1835-apk-level-activity-7050318193302646784-joIe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.metooo.io/e/huong-dan-tai-hack-game-evowars-mod
https://www.patreon.com/posts/81210798
https://www.pinterest.com/pin/1129770256501954139
https://www.scoop.it/topic/chuyentoantin/p/4142498939/2023/04/08/tai-evowars-io-hack-mod-v1-8-35-apk-level-nhanh-khong-quang-cao?&kind=crawled
https://chuyentoantin.mystrikingly.com/blog/lam-sao-d-hack-d-c-evowars
https://sites.google.com/view/chuyentoantin/thu-thuat-may-tinh/evowars-io-hack-mod
https://wakelet.com/wake/whfqsociJSLN6dH2U6IGo
https://chuyentoantin.weebly.com/blog/huong-dan-tai-hack-evowars-len-level-nhanh
https://chuyentoantin.tumblr.com/post/714004938430251008/l%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-hack-trong-evowars
https://www.facebook.com/photo/?fbid=153454350992072&set=a.121456964191811
https://gab.com/chuyentoantin/posts/110161314043786697
https://vhearts.net/post/320824
https://blog.ulifestyle.com.hk/article/chuyentoantin/4248383/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A3i-b%E1%BA%A3n-mod-game-subway-sufers
https://chuyentoantin1.blogspot.com/2023/04/lam-sao-e-tai-mod-game-subway-sufers.html
https://www.evernote.com/shard/s688/sh/94e8a5e8-1a49-4608-39bf-a56c48ce66ee/rRNMvLMnOH4YpTVPHglgf-VTTW6A8CxaB69dJZVgAIIWJGX4gHc_gqUapg
https://hackmd.io/@chuyentoantin/H1wbhKAZ3
https://band.us/band/90320524/post/75
https://dribbble.com/shots/21143997
https://trello.com/c/l1IrEK9L/54-c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%83-ch%C6%A1i-game-subway-surfers-mod-menu-hack-ti%E1%BB%81n
https://www.flickr.com/photos/197644535@N03/52801332641
https://ko-fi.com/i/IN4N2K7BR5
https://linkhay.com/blog/545877/tai-mod-game-subway-surfers-nhu-the-nao
https://mastodon.cloud/@chuyentoantin/110161855002071654
https://start.me/w/blz5B1
https://twitter.com/chuyentoantin/status/1644593521826095105
https://chuyentoantincom.wixsite.com/chuyentoantin/post/th%E1%BB%AD-ngay-b%E1%BA%A3n-mod-game-subway-surfers-c%E1%BB%B1c-ch%E1%BA%A5t
https://www.crokes.com/chuyentoantin/activity/668453/
https://www.deviantart.com/chuyentoantin/status-update/Cho-mng-bn-ti-vi-957122872
https://www.diigo.com/item/note/a3pcp/bhvd?k=fe1114d5f6af41ef9f52aac33cd72841
https://www.instapaper.com/read/1595250984
https://www.linkedin.com/posts/chuyentoantincom_t%E1%BA%A3i-subway-surfers-mod-apk-v390-mod-menu-activity-7050361134658293760-vO-a?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.metooo.io/e/huong-dan-tai-subway-surfers-phien-ban-3-9-0-mien-phi
https://www.patreon.com/posts/81214400
https://www.pinterest.com/pin/1129770256501956193
https://www.scoop.it/topic/chuyentoantin/p/4142504756/2023/04/08/tai-subway-surfers-mod-apk-v3-9-0-mod-menu-mua-sam-tien-x9999?&kind=crawled
https://chuyentoantin.mystrikingly.com/blog/lam-sao-d-t-i-subway-surfers-mi-n-phi-tren-android
https://sites.google.com/view/chuyentoantin/thu-thuat-may-tinh/subway-surfers-mod
https://wakelet.com/wake/HhBDk27wJRoO5HYSQMQto
https://chuyentoantin.weebly.com/blog/chia-se-link-tai-ban-mod-subway-surfers-v390
https://chuyentoantin.tumblr.com/post/714015104295944192/c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A3i-subway-surfers-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD
https://www.facebook.com/photo/?fbid=153521124318728&set=a.121456964191811
https://gab.com/chuyentoantin/posts/110161948522779106
https://vhearts.net/post/320916
https://chuyentoantin1.blogspot.com/2023/04/huong-dan-hack-game-mini-world-phien.html
https://www.evernote.com/shard/s688/sh/61656563-26df-adfe-3904-da76e18980bc/Cu1ionztwBuQwafWIVe03b_cHTryYt0CXwqagvg4qJ_dOBc7d5fDJYTs3g
https://folkd.com/detail/https%3A%2F%2Fchuyentoantin.com%2Fhack-mini-world
https://hackmd.io/@chuyentoantin/H1d9S90Wn
https://band.us/band/90320524/post/76
https://dribbble.com/shots/21144314
https://trello.com/c/tQDrzaxO/55-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-mod-game-mini-world
https://www.flickr.com/photos/197644535@N03/52800812292
https://ko-fi.com/i/IQ5Q6K7CPB
https://linkhay.com/blog/545911/trai-nghiem-ngay-mod-game-mini-world-cuc-hay
https://mastodon.cloud/@chuyentoantin/110162012177439630
https://start.me/w/gO2y1M
https://twitter.com/chuyentoantin/status/1644603626915254273
https://chuyentoantincom.wixsite.com/chuyentoantin/post/th%E1%BB%AD-ngay-b%E1%BA%A3n-hack-game-mini-world
https://www.crokes.com/chuyentoantin/activity/668485/
https://www.deviantart.com/chuyentoantin/status-update/Vic-hack-game-l-1-957125716
https://www.diigo.com/item/note/a3pcp/ijsq?k=cfa2e93b1f5ebb7cb22bc37886b51de1
https://www.instapaper.com/read/1595256978
https://www.linkedin.com/posts/chuyentoantincom_subwaysurfersmod-subwayabrsurfersabrmod-chuyentoantin-activity-7050370796828983296-Xfw7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.metooo.io/e/huong-dan-hack-game-mini-world
https://www.patreon.com/posts/81215307
https://www.pinterest.com/pin/1129770256501956670/
https://www.scoop.it/topic/chuyentoantin/p/4142507041/2023/04/08/hack-mini-world-v1-2-14-apk-mod-vo-han-tien-full-xu-va-au
https://chuyentoantin.mystrikingly.com/blog/cach-d-hack-game-mini-world
https://sites.google.com/view/chuyentoantin/thu-thuat-may-tinh/hack-mini-world
https://wakelet.com/wake/cenP_JIrGwktqRTV5V9fT
https://chuyentoantin.weebly.com/blog/cach-e-hack-mini-world-on-gian
https://chuyentoantin.tumblr.com/post/714017774995914752/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-hack-game-mini-world-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng
https://www.facebook.com/photo/?fbid=153538697650304&set=a.121456964191811
https://gab.com/chuyentoantin/posts/110162115513594618
https://vhearts.net/post/320937
https://blog.ulifestyle.com.hk/article/chuyentoantin/4248394/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A3i-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-minecraft-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t
https://chuyentoantin1.blogspot.com/2023/04/trai-nghiem-ngay-phien-ban-minecraft-pe.html
https://www.evernote.com/shard/s688/sh/331d58c9-4b9e-5251-6780-49025db73c5b/0GqFjKVcFYDZlmmxJ3RE62ghzSJUSh6kBzNh1D6K_i3Yfu7QGIFqCx_bIQ
https://folkd.com/detail/https%3A%2F%2Fchuyentoantin.com%2Fminecraft-pe-apk-1-16
https://hackmd.io/@chuyentoantin/By1Yli0Z2
https://band.us/band/90320524/post/77
https://dribbble.com/shots/21144621
https://trello.com/c/LncARB8c/56-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A3i-game-minecraft-pe-b%E1%BA%A3n-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%B1c-hay
https://www.flickr.com/photos/197644535@N03/52801877188
https://ko-fi.com/i/IM4M3K7DS0
https://linkhay.com/blog/545936/thu-thuat-choi-game-minecraft-pe-co-tieng-viet-tren-android
https://mastodon.cloud/@chuyentoantin/110162189931013759
https://start.me/w/QDbRPD
https://twitter.com/chuyentoantin/status/1644615425391734784
https://chuyentoantincom.wixsite.com/chuyentoantin/post/l%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A3i-minecraft-pe-apk
https://www.crokes.com/chuyentoantin/activity/668496/
https://www.deviantart.com/chuyentoantin/status-update/Vi-ha-n-gin-957128409
https://www.diigo.com/item/note/a3pcp/ngr8?k=8330277dda6db7bb0e2d1009ade2a08a
https://www.instapaper.com/read/1595263932
https://www.linkedin.com/posts/chuyentoantincom_t%E1%BA%A3i-minecraft-pe-apk-116-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-mod-activity-7050382697285763072-7pcJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.metooo.io/e/choi-ngay-phien-ban-co-tieng-viet-game-minecraft-pe
https://www.patreon.com/posts/81216185
https://www.pinterest.com/pin/1129770256501957180
https://www.scoop.it/topic/chuyentoantin/p/4142506319/2023/04/08/tai-minecraft-pe-apk-1-16-tieng-viet-mod-menu-mien-phi-cho-android
https://chuyentoantin.mystrikingly.com/blog/h-ng-d-n-t-i-game-minecraft-pe-ti-ng-vi-t
https://sites.google.com/view/chuyentoantin/thu-thuat-may-tinh/minecraft-pe-apk-1-16
https://wakelet.com/wake/IZuZ3JhL266Nrg9XWYiCR
https://chuyentoantin.weebly.com/blog/huong-dan-tai-game-minecraft-pe-viet-hoa-cuc-hay
https://chuyentoantin.tumblr.com/post/714020421713952768/c%C3%A1ch-t%E1%BA%A3i-game-minecraft-pe-vi%E1%BB%87t-h%C3%B3a-h%E1%BA%A5p-d%E1%BA%ABn
https://www.facebook.com/photo/?fbid=153556197648554&set=a.121456964191811
https://gab.com/chuyentoantin/posts/110162283387914264
https://vhearts.net/post/320954
Zalo được biết đến là một trong những tài khoản lớn nhất Việt Nam hiện nay, với số lượng người dùng vô cùng lớn vì vậy mà những nhà quản lý Zalo cũng đưa ra những chính sách vô cùng chặt chẽ. Bởi khi bạn tải ứng dụng là bạn đã phải đồng ý với tất cả các điều khoản mà ứng dụng Zalo đưa ra và khi đó đồng nghĩa với việc khi bạn vi phạm bất cứ chính sách nào như đã thỏa thuận thì tài khoản có thể sẽ bị khóa bất cứ lúc nào. Vậy hiện nay có những cách nào lấy lại được tài khoản Zalo khi bị khóa không, dưới đây chúng tôi sẽ bật mí cho bạn 5 cách lấy lại tài khoản Zalo bị khóa nhanh và hiệu quả nhất.

Các cách lấy lại tài khoản zalo bị khóa

Khi gặp sự cố nhiều người sẽ lúng túng chọn những thao tác sai, điều đó không những sử dụng zalo không đúng cách mà còn dẫn đến tình trạng bị khóa. Do đó, khi tài khoản bị khóa bạn hãy thực hiện ngay các cách sau đây:

Liên hệ tổng đài Zalo
Liên hệ tổng đài Zalo

Zalo luôn có nhân viên hỗ trợ tổng đài sẵn sàng giải đáp thắc mắc người dùng. Hãy nói rõ vấn đề về sự cố đang gặp phải để nhân viên đưa ra cách hỗ trợ tốt nhất.

Nhắn tin trực tiếp tới nhân viên hỗ trợ

Sử dụng tài khoản của người thân hoặc bạn bè để nhắn tin đến nhân viên hỗ trợ của Zalo bằng cách:

Bước 1: Tại trang cá nhân trên Zalo → Chọn biểu tượng Cài đặt → Chọn Thông tin về Zalo

Nhắn tin trực tiếp tới nhân viên hỗ trợ 1
Nhắn tin trực tiếp tới nhân viên hỗ trợ 1

Bước 2: Chọn Hỗ trợ trực tuyến → Màn hình chat với Zalo Hỗ trợ Android hiện ra → Trình bày vấn đề bạn gặp phải và yêu cầu nhân viên hỗ trợ mở khóa.

Nhắn tin trực tiếp tới nhân viên hỗ trợ 2
Nhắn tin trực tiếp tới nhân viên hỗ trợ 2

Đăng ký tài khoản mới với số điện thoại cũ

Đăng ký tài khoản mới với số điện thoại cũ
Đăng ký tài khoản mới với số điện thoại cũ

Nếu muốn lấy lại tài khoản này, bạn chỉ cần chờ hết 48h và đăng ký lại tài khoản mới bằng số điện thoại đó. Tuy nhiên, khi đăng ký tài khoản mới thì danh sách bạn bè, dữ liệu tin nhắn trước đó của tài khoản cũng sẽ bị xóa toàn bộ.

Khôi phục Zalo bị khóa khi quên mật khẩu

Bước 1: Vào tài ứng dụng Zalo tại giao diện đăng nhập, bạn chọn mục lấy mật khẩu →  Zalo sẽ tự động gửi thông tin xác thực về số điện thoại mà bạn đã đăng ký → Tiếp theo các bạn nhập mã gửi về điện thoại.

Nếu chờ lâu quá mà không thấy Zalo gửi mã xác nhận về điện thoại thì bạn có thể nhấn nút gửi lại mã để yêu cầu hệ thống kiểm tra lại.

Bước 2: Nhập chính xác mã mà bạn nhận được và hệ thống sẽ cho phép bạn cài đặt lại mật khẩu mới. Sau đó bạn hãy nhớ nên tạo mật khẩu mạnh hơn, nó có thể chứa chữ, chữ viết hoa, số, hoặc ký tự để không dễ bị hack nữa.

Cách mở khóa Zalo khi bị hack

Cách mở khóa Zalo khi bị hack
Cách mở khóa Zalo khi bị hack

Bước 1: Để xóa tài khoản đã bị hack bạn thực hiện các bước sau: Vào mục cài đặt →  Đến mục tài khoản và bảo mật → Chọn xóa tài khoản.

Bước 2: Nếu trong trường hợp bạn phát hiện ra số điện thoại mà bạn đăng ký Zalo đã bị chiếm đoạt (thường xảy ra khi đổi SIM) thì bạn có thể đổi số điện thoại khác bằng cách vào phần cài đặt sau đó đi đến mục tài khoản và bảo mật rồi thực hiện thay đổi số điện thoại.

Các trường hợp bị khóa tài khoản Zalo

Việc chia sẻ link lừa đảo trên Zalo có thể do người dùng cố tình hoặc vô ý, cũng có nhiều trường hợp do bị mất tài khoản. Nhiều người sử dụng Zalo để chia sẻ các link lừa đảo cho người khác. Nếu bạn vô tình click vào những link này, nó sẽ tự động chia sẻ với nhiều người khác.

Sau khi chia sẻ link, nếu may mắn tài khoản của bạn sẽ không bị mất mà chỉ bị khóa. Nhưng cũng có những trường hợp hacker sẽ lấy luôn tài khoản đó và tiếp tục lừa những người tiếp theo.

Nội dung chia sẻ có vi phạm bản quyền

Vấn đề vi phạm bản quyền là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Một sản phẩm nào đó được làm ra dựa trên công sức, trí tuệ của một người nên cần được tôn trọng và bảo vệ. Khi bạn chia sẻ dịch vụ có bản quyền mà chưa mua hoặc chưa nhận được sự đồng ý của bên sở hữu thì khả năng sẽ bị khóa tài khoản. Đây cũng là một chính sách được yêu cầu trên điều khoản khi bạn bắt đầu đăng ký sử dụng Zalo.

Đăng tải hình ảnh có nội dung nhạy cảm

Đăng và chia sẻ ảnh nóng chính là một trong những hoạt động bị cấm trên Zalo. Khi bạn đăng ảnh nóng, ảnh nhạy cảm hoặc chia sẻ hình ảnh có nội dung đồi trụy, Zalo sẽ phát hiện và chặn tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ xác nhận bạn sử dụng Zalo sai mục đích và chặn quyền truy cập của bạn.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề khi tài khoản Zalo bị khóa cũng như biết cách để bảo vệ tài khoản của mình.

muoibety

Bài viết liên quan