Hướng dẫn active win 8.1 bằng CMD, KMSPico đơn giản

 Hướng dẫn active win 8.1 bằng CMD, KMSPico đơn giản

Bảo ban active win 8. 1 bằng cmd, kmspico đơn giản

Key : active win 8. 1
Des : chia sớt đường dẫn tải và cách active win 8. 1 bằng key, cmd, kmspico cam kết thành công 100%. Click thông tin bên dưới để tìm hiểu đầy đủ nhất.
Windows 8. 1 là một trong các nền tảng bền vững, được tôn vinh của microsoft ở thời điểm hiện tại. Với kết nối thông tin màn hình start chính yếu của microsoft cung cấp cho khách hàng nhiều chức năng và cảm giác bất thường. Trong thông tin sau đây, bọn tôi sẽ chỉ dẫn những người cách active win 8. 1 giản dị, đầy đủ nhất.
Trình làng về win 8/8. 1
Windows 8 là nền tảng máy tính cá nhân được tiến triển bởi microsoft. Sự đi lên của windows 8 mở đầu trước bản ra mắt tiền nhiệm của windows 8 là windows 7 vào năm 2009.
Windows 8. 1 được ra mắt vào tháng thập niên 2013. đây chính là bản thay đổi của win 8. đối chiếu với win 8 thì bản 8. 1 thêm vào nhiều tiện nghi hơn như : sử dụng cảnh báo thêm vào của chuỗi, một vài ứng dụng như skype driver, …. Nổi bật, một vài ứng dụng của windows 8. 1 đều chạy trên màn hình desktop.

đường dẫn tải windows 8/8. 1. Iso
đường dẫn tải windows 8/8. 1. Iso bản 32 bit : tại đây
đường dẫn tải windows 8/8. 1. Iso bản 64 bit : tại đây
Chỉ dẫn active win 8. 1 bản quyền vĩnh viễn
Sau đây là thay đổi vài ba cách active windows 8/8. 1 mà những người có khả năng tìm hiểu và dùng cho :
Khởi động windows 8/8. 1 bằng tay bằng key
để active win 8/8. 1 những người khả dụng một trong những key sau :
W8 core : bn3d2-r7tkb-3ypbd-8drp2-27gg4
W8 enterprise : 32jnw-9kq84-p47t8-d8ggy-cwck7
W8 core single language : 2wn2h-ygcqr-kfx6k-cd6tf-84yxq
W8 enterprise n : jmnmf-rhw7p-dmy6x-rf3dr-x2bqt
W8 professional : ng4hw-vh26c-733kw-k6f98-j8ck4
W8 professional wmc : gnbb8-yvd74-qjhx6-27h4k-8qhdg
W8 professional n : xcvcf-2nxm9-723pb-mhcb7-2ryqq
1 core : m9q9p-wnjjt-6pxpy-dwx8h-6xwkk
1 core n : 7b9n3-d94cg-ytvhr-qbpx3-rjp64
1 core single language : bb6ng-pq82v-vrdpw-8xvd2-v8p66
1 professional : gcrjd-8nw9h-f2cdx-ccm8d-9d6t9
1 professional n : hmcnv-vvbfx-7hmbh-cty9b-b4fxy
1 professional wmc : 789nj-tqk6t-6xth8-j39cj-j8d3p
1 enterprise : mhf9n-xy6xb-wvxmc-btdct-mkkg7
1 enterprise n : tt4hm-hn7yt-62k67-rgrqj-jffxw
Bước 1 : điều tra bản win trên máy vi tính của bản thân.

Bước 2 : vào cmd

Bước 3 : nhập lệnh khởi động. Những người có khả năng copy hoặc nhập slmgr /ipk xxx. Trong đó xxx là key tương đồng với bản windows trên máy vi tính của bạn. Kể từ khi nhập xong bấm enter.

Nếu màn hình hiện lời tuyên bố như bức ảnh bên dưới là ok.

Bước 4 : không ngừng copy hoặc nhập lệnh slmgr /skms kms8. Msguides. Com vào cmd rồi bấm enter.

Màn hình sẽ hiển thị công bố như hình sau.

Bước 5 : nhập tiếp lệnh slmgr /ato rồi bấm enter.

Nếu màn hình hiển thị lời tuyên bố như hình sau đây là bạn đã active win 8/8. 1 thành công.

Khởi động windows 8/8. 1 tự động cmd
Bước 1 : tại màn hình desktop bấm chuột phải chọn new
– text document.

Bước 2 : copy dòng code sau đây rồi dán vào text.
@echo off
Tiêu đề activate windows 8 / windows 8. 1 all versions for free ! &cls&echo ============================================================================&echo #project : activating microsoft software products for free without software&echo ============================================================================&echo. &echo #supported products : &echo
– windows 8 core&echo
– windows 8 core single language&echo
– windows 8 professional&echo
– windows 8 professional n&echo
– windows 8 professional wmc&echo
– windows 8 enterprise&echo
– windows 8 enterprise n&echo
– windows 8. 1 core&echo
– windows 8. 1 core n&echo
– windows 8. 1 core single language&echo
– windows 8. 1 professional&echo
– windows 8. 1 professional n&echo
– windows 8. 1 professional wmc&echo
– windows 8. 1 enterprise&echo
– windows 8. 1 enterprise n&echo. &echo. &echo ============================================================================&echo activating your windows …&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ckms >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /upk >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /i enterprise >nul
If %errorlevel% equ 0 ( cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk mhf9n-xy6xb-wvxmc-btdct-mkkg7 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk tt4hm-hn7yt-62k67-rgrqj-jffxw >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk 32jnw-9kq84-p47t8-d8ggy-cwck7 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk jmnmf-rhw7p-dmy6x-rf3dr-x2bqt >nul&goto server ) else ( cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk gcrjd-8nw9h-f2cdx-ccm8d-9d6t9 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk hmcnv-vvbfx-7hmbh-cty9b-b4fxy >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk ng4hw-vh26c-733kw-k6f98-j8ck4 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk xcvcf-2nxm9-723pb-mhcb7-2ryqq >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk bn3d2-r7tkb-3ypbd-8drp2-27gg4 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk 2wn2h-ygcqr-kfx6k-cd6tf-84yxq >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk gnbb8-yvd74-qjhx6-27h4k-8qhdg >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk m9q9p-wnjjt-6pxpy-dwx8h-6xwkk >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk 7b9n3-d94cg-ytvhr-qbpx3-rjp64 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk bb6ng-pq82v-vrdpw-8xvd2-v8p66 >nul&cscript / /nologo slmgr. Vbs /ipk 789nj-tqk6t-6xth8-j39cj-j8d3p >nul )

: server

If %i%==1 set kms sev=kms7. Msguides. Com
If %i%==2 set kms sev=kms8. Msguides. Com
If %i%==3 set kms sev=kms9. Msguides. Com
If %i%==4 goto notsupported

Cscript / /nologo slmgr. Vbs /skms %kms sev% : 1688 >nul&echo ============================================================================&echo. &echo.
Cscript / /nologo slmgr. Vbs /ato | find /i successfully && ( echo. &echo ============================================================================&echo. &echo #my official blog : msguides. Com&echo. &echo #how it works : bit. Ly/kms-server&echo. &echo #please feel free to contact me at msguides. Com@gmail. Com if you have any questions or concerns. &echo. &echo #please consider supporting this project : donate. Msguides. Com&echo #your support is helping me keep my servers running everyday ! &echo. &echo ============================================================================&choice /n /c yn /m would you like to visit my blog [y, n] ? & if errorlevel 2 exit ) || ( echo the connection to my kms server failed ! trying to connect to another one … & echo please wait … & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server )
Explorer http : / /msguides. Com &goto halt
: notsupported
Echo ============================================================================&echo. &echo sorry ! your version is not supported.

: halt

Pause >nul
Bước 3 : khi này màn hình sẽ hiện thị như bức ảnh sau đây. Chúng ta lựa chọn file
– save as để trụ lại.

Bước 4 : đổi tên file khởi động thành 1click. Cmd. Chú ý : phần đuôi cần có. Cmd

Bước 5 : click chuột phải vào file 1click. Cmd vừa lưu rồi chọn run as admintralator.

Bước 6 : bấm chọn enter

Bước 7 : nếu thấy màn hình nảy sinh dòng chữ product activated successfully có nghĩa là bạn đã active win 8. 1 thành công. Bạn gõ phím n.

Chỉ dẫn phát động cmd
để phát động cmd những người có khả năng dùng cho một trong những cách sau :
Nhấn tập hợp window + r để mở hộp thoại run
Nếu trong hộp run đã điền sẵn cmd bạn bấm enter. Còn nếu chưa thì bạn điền cmd rồi enter.
Ngoài ra, bạn nhiều khả năng bấm vào biểu trưng start bên dưới góc trái màn hình. Tiếp theo gõ search cmd. Thời điểm này màn hình sẽ hiển thị đề xuất và bạn bấm chuột vô chổ này.
Các lệnh có trong cmd
Bên dưới là vài ba lệnh có trong cmd :
Lệnh cd trong cmd
Lệnh cd đóng vai trò chuyển chổ đứng folder này đến một chổ đứng trí folder khác. Các kết cấu hay thấy của lệnh này như sau :

– cd. . : được vận chuyển đến folder mẹ của folder hiện tại

– cd. : vẫn ở nguyên tại folder hiện tại

– cd/ : vận chuyển đến folder gốc của ổ đĩa

– cd : vận chuyển đến folder với đường link là đường link được cho từ trước

– cd : vận chuyển đến folder con của folder hiện tại
Lệnh ping
Lệnh này được ứng dụng để điều tra kết nối internet cho máy vi tính. Lúc lệnh này vận hành, nó gởi thông tin từ máy vi tính của bạn đến máy chủ. Căn cứ vào đó, bạn nhiều khả năng điều tra được tiến độ đường truyền.
Kết cấu lệnh ping : ping ip/host /[/t][ / a][/l][/n]. Trong đó :
Ip : khu vực ip của máy cần điều tra ; host là tên của máy vi tính đang cần được điều tra kết nối mạng internet.

/t : sử dụng để máy vi tính triền miên ping đến máy vi tính đích, bạn bấm ctrl + c để dừng lại
/l : xác nhận độ rộng của gói tin gởi đi kiểm tra
/n : định vị số gói tin gởi đi
/a : nhận khu vực ip từ máy vi tính ( host )

Lệnh move
Lệnh này đóng vai trò đi file đến một folder mới chi tiết là đồng thuận bạn đổi tên file đó
Kết cấu lệnh :
Move : đi file cũng là đổi tên cho file đó
Move : đi đường file đến thư mục tiêu và không thay đổi tên.
Lệnh ipconfig
Chức năng của lệnh này là hiển thị cấu hình ip máy vi tính của bạn gồm cả khu vực ip, dns, tên host, …. .
Khởi động win 8. 1 bằng kmspico
Bước 1 : tải ứng dụng kmspico về máy rồi giải nén.
Bước 2 : vào folder vừa giải nén về sau chạy file autopico. Exe

Bước 3 : khi này màn hình sẽ hiển thị cửa sổ như hình sau đây. Bạn bấm vào nút start màu đỏ để active.

Những người có khả năng điều tra xem nền tảng của bản thân đã được active mãi mãi chưa.

Tại sao nên áp dụng bản windows 8/8. 1 ?
Sở dĩ khách hàng cần dùng bản win 8/8. 1 vì đây chính là những nền tảng bền vững. Lúc dùng không gặp phải các vấn đề về tràn ram, full disk hay làm suy giảm kết quả của chuỗi như các bản win trước kia.
Danh mục key active win 8
Key sử dụng để lắp đặt win 8. 1
Core : 334nh-rxg76-64thk-c7ckg-d3vpt
Professional : xhq8n-c3mcj-rqxb6-wchyg-c9wkb
Enterprise : mndgv-m6pkv-dv4dr-cyy8x-2yrxh
Key win 8/8. 1 bản home 64/32bit

Fb4wr
– 32nvd
– 4rw79
– xqfwh
– cyqg3 t3njk
– 3p683
– 2t7bj
– 2x27f
– 8b2kv hb39n
– v9k6f
– p436v
– kwbtc
– q3r9v 6pn82
– r4bbh
– xx8k2
– dck84
– vmfdh qgr4n
– 78pmd
– kcrq7
– 83bxt
– yg667 btnj7
– ffmbr
– ff9bh
– 7qmj9
– h49t7 g9xnm
– yyy38
– 8r9hm
– yfptx
– t8xt7 cr8ng
– 63kcr
– x2mpd
– g7m7p
– gq4dh ngmmv
– fvdxb
– qp6xf
– 9ftrt
– p7f9v 7twwk
– wnb2w

muoibety

Bài viết liên quan