Hướng dẫn kích hoạt Key Office 365 miễn phí

 Hướng dẫn kích hoạt Key Office 365 miễn phí

MS Office 365 là hệ thống dịch vụ trên nền tảng đám mây gồm nhiều tính năng trực tuyến khác nhau. Tuy nhiên, để dùng được MS Office 365 tốt nhất thì cần biết cách Active. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn bộ Key Office 365 được update mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt vĩnh viễn và miễn phí.

Hệ thống MS Office 365 là gì?

MS Office 365 là hệ thống dịch vụ trên nền tảng đám mây gồm nhiều công cụ Office trực tuyến như nhắn tin, Email, lập lịch hẹn/danh bạ, Video Call. Hệ thống này mang đến nhiều tiện ích cho người dùng, doanh nghiệp giúp đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau. Với hệ thống thống này, người dùng có thể dễ dàng thêm tài liệu, tiếp nhận hoặc chỉnh sửa tài liệu và quản lý, chia sẻ nó. Tóm lại, với MS Office 365 bạn có thể kết nối với nhiều người để cùng làm việc để mang lại hiệu quả cao.

Tổng hợp danh sách Key Office 365 được cập nhật mới nhất hiện nay

Office 365 Product Key

 • 2B8KN-FFK6J-YWMV4-J3DY2-3YF29
 • 433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
 • 6HDB9-BNRGY-J3F83-CF43C-D67TX
 • 6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
 • 7TPNM-PMWKF-WVHKV-G869H-9BQ6X
 • DMXHM-GNMM3-MYHHK-6TVT2-XTKKK
 • G9N3P-GRJK6-VM63J-F9M27-KHGXK
 • KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
 • KDVQM-HMNFJ-P9PJX-96HDF-DJYGX
 • PNP4F-KY64B-JJF4P-7R7J9-7XJP9
 • WTFN9-KRCBV-2VBBH-BC272-27GXM
 • XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K

Microsoft Office 365 Pro Plus Product Key

 • P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
 • NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
 • N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
 • MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9
 • KDVQM-HMNFJ-P9PJX-96HDF-DJYGX
 • KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
 • H746C-BM4VK-TZBB8-MVZH8-FXR32
 • FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH
 • 6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
 • 4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
 • 366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
 • 2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
 • 2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6XK

Microsoft Office 365 Activation Key

 • 2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
 • 366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
 • 46DNX-B4Q98-PQVPW-Q8VM6-FVR29
 • 4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
 • DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX
 • GPT9W-CWNJK-KB29G-8V93J-TQ429
 • GYWDG-NMV9P-746HR-Y2VQW-YPXKK
 • MTDNG-PDDGD-MHMV4-F2MBY-RCXKK
 • N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
 • N7PXY-WR4XP-D4FGK-K66JH-CYQ6X
 • NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
 • PBTFM-WWN3H-2GD9X-VJRMG-C9VTX
 • X2YWD-NWJ42-3PGD6-M37DP-VFP9K

Chia sẻ Key Office 365 miễn phí

 • XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K
 • PBTFM-WWN3H-2GD9X-VJRMG-C9VT
 • N7PXY-WR4XP-D4FGK-K66JH-CYQ6X
 • N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
 • FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2X
 • DJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94JD
 • DJD94-DFKD9-FJD94JD894-FJKD94JD
 • DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX
 • B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
 • 6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
 • 4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
 • 2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
 • 2B8KN-FFK6J-YWMV4-J3DY2-3YF29
 • 828CH-G4FPY-HMH4R-32GCK-6D9BH
 • 433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
 • 7XD2X-JWJ94-BCHBW-W9WXP-J2WPT
 • MTDNG-PDDGD-MHMV4-F2MBY-RCXKK
 • DJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94
 • 6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
 • PGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9G
 • MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
 • FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2X
 • PBTFM-WWN3H-2GD9X-VJRMG-C9VT
 • 6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
 • DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX

Hướng dẫn cài đặt MS Office 365

Bạn tải phần mềm về và tiến hành giải nén file. Sau đó cho chạy file setup để tiến hành cài đặt. Tùy theo dòng máy của bạn để chọn file setup tương ứng. Khi cửa sổ hiện lên chọn Run.

 

Đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất.

 

 

Khi đã cài đặt phần mềm xong bạn bấm tổ hợp Windows+Q. Một hộp thoại Search hiện lên thì bạn gõ Office và sẽ thấy hình như bên dưới.

 

Khi hộp thoại mới xuất hiện, chọn Active để nhập Key vào.

Hướng dẫn các cách kích hoạt MS Office 365 chi tiết nhất

Sử dụng Command Prompt

Chọn Start, gõ cmd vào thanh tìm kiếm. Khi thấy app Command Prompt hiện lên, bạn kích chuột phải chọn Run as administrator.

 

Copy từng dòng code dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi ấn Enter.

Code:

 • cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
 • cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

 

Copy tiếp đoạn code sau và dán vào Command Prompt > enter

Code: for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”

 

Dùng KMS Client để kích hoạt MS Office 365. Bạn copy đoạn code dưới đây vào Command Prompt > enter

Code:

 • cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
 • cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
 • cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
 • cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
 • cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
 • cscript ospp.vbs /setprt:1688
 • cscript ospp.vbs /act

 

Bạn đợi để chạy đoạn Script này. Khi kết thúc bạn thấy dòng chữ như phía dưới là đã Active thành công.

Sử dụng phương pháp Batch File

Ở màn hình desktop, kích chuột phải chọn New > Text Document để mở Notepad. Sau đó Copy đoạn code dưới đây để dán vào Notepad

Code:

@echo off

title Activate Office 365 ProPlus for FREE – MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer “https://getproductkey.net”&goto halt

:notsupported

echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16

:halt

pause >nul

Sau đó Save lại file notepad với tên “1click.cmd”.

 

Nhấp chuột phải vào file vừa lưu, chọn Run as Administrator.

 

Bạn đợi cho file chạy, khi lên thông báo như hình dưới là bạn đã thành công.

 

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn cách Active MS Office 365 bằng Key Office 365 chi tiết nhất. Hy vọng thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn. Chúng tôi còn nhiều các mã key tối ưu hơn cho toàn bộ hệ Office chứ không chỉ riêng mỗi Key Office 365, mong các bạn sẽ đón chờ nó từ chúng tôi bạn nhé!

muoibety

Bài viết liên quan